Audiovisuele retorische filmanalyse

Dit is een onderdeel van het promotieonderzoek van Peter Veer aan de Universiteit van Amsterdam beschreven in het proefschrift Bewogen landschap (2020). Bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum verschenen de definitieve webpagina's. Voor de zoektocht naar de cultuurhistorische motieven achter het landbouwstructuurbeleid werd binnen het onderzoek Bewogen landschap een selectie van zes films over ruilverkavelingen onderzocht met een audiovisuele retorische analysemethode. De methode werd beschreven door W. Hesling en J.M. Peters in Audiovisele retoriek. KU Leuven, 1985. De methode is, zover als bekend, nu voor het eerst toegepast. Door gebruik te maken van sleutelbegrippen zijn in de afzonderlijke zes films betekenisvolle sequenties geïnventariseerd. Zie hiervoor Hst 7. van het proefschrift. Op de webpagina's bij Beeld en Geluid zijn de koppelingen te vinden naar de inventariserende korte videopproducties. Deze geven inzicht in de keuze voor de sequenties in de zes films voor het thema 'landschap' en het thema 'social engineering'.

Voor de periode 1945-1950 'Wederopbouw en vernieuwing' is karakteristiek: 073 A EILAND VAN VERTROUWEN (1950).

Voor de periode 1950-1963 'De gouden jaren' zijn karakteristiek 263 M VAN OUD NAAR NIEUW (1957) en 310 A VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960).

Voor de periode 1963-1973 'Wederopbouw en vernieuwing' is karakteristiek: 353 M ERF EN LANDSCHAP (1963).

Voor de periode 1963-1985 'Verschuivende perspectieven' zijn karakteristiek 461 M EILANDSPOLDER (1974) en de afsluiting met 522 M ALLES WISSELT (1982).

Twee audiovisuele essays geven zicht op de veranderingen in de motieven voor het landbouwstructuurbeleid in de onderzoeksperiode van veertig jaar (1945-1985). Zie hiervoor Hst 8. van het proefschrift. Voor de audiovisuele essays over de thema's 'landschap' en 'social engineering' kijk op de webpagina's van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.