ScherpenzeelDe drie onderzoeksthema's

De meeste researchprojecten voerde ik uit voor Alterra Wageningen UR Centrum Landschap (2007-11). Mijn onderzoeksprojecten zijn onder te verdelen in drie thema's:

'Naar buiten, To the Great Outdoors' Wetenschappelijk onderzoek naar wensen voor openbaar groen en openluchtrecreatie van internationale kenniswerkers in Nederland (2007-10).

'Samen, Leven & Groen' Researchprojecten over participatie- en bewonerszelfbeheer in verschillende (aandachts)wijken (2008-11) en stadslandbouw. Daarnaast stond ik aan de wieg en co├Ârdineede ik het landelijk Netwerk Groen, Intergatie en Stedelijke Vernieuwing.

'Oerbos of leilinde' Onderzoeken naar cultuurhistorie, beeldende kunst, verhalen, fotografie, film en ruimtelijke planning in het landelijk gebied zoals de Nationale Landschappen (2007-11).

Klik hier voor mijn persoonlijke onderzoeksopgave voor de komende periode waarin ik mijn kennis en ervaring als onderzoeker en documentairemaker wil combineren.