molen en flatProfessionele opgave Peter Veer

De de meeste burgers met hun stedelijke levensstijl hebben slechts een nostalgisch en vaag idee over de betekenis van het platteland voor de stad en waar hun dagelijks eten vandaan komt. En toch vragen 'ecologische vraagstukken' zoals klimaatsverandering, stabiliteit van onze leefwereld, toekomst van de landbouw en de relatie tussen stad en land dringend om maatschappelijke aandacht.

Tijdens het IDFA (Internationaal Documentaire Festival Amsterdam) 2010 bezocht ik het 'Green Screen Climate Debate'. Filmmakers, critici en klimaatdeskudigen spraken over de wijze waarop 'ecologische kwesties' gerepresenteerd worden in audiovisuele media. De conclusies waren dat het 'El Gore Inconvenient Truth' repertoire, dat is gebaseerd op angst, niet aanslaat bij het grote publiek. En dat er dus dringend behoefte is aan nieuwe vormen van vertellen in beeld en geluid over de 'ecologische kwesties'.

Naast cineast ben ik landschapsarchitect en onderzoeker. Dus ik weet dat ook binnen de ruimtelijke planning de relatie tussen stad en land ter discussie staat. Later die avond vroeg ik me af: zouden documentaires en informatieve programma's over de 'ecologische kwesties' net zo aansprekend voor het grote publiek kunnen zijn als de inmens populaire Hollywood film 'Avatar' (2009) van de regisseur James Cameron? Ik besloot dat ik de komende jaren graag mee wil werken aan het zoeken naar nieuwe manieren van filmisch vertellen over ‘ecologische kwesties’.