outdoorsNaar buiten! To the Great Outdoors

Een nieuwe vestiging van een kennisintensief bedrijf of organisatie levert tegenwoordig een belangrijke bijdrage aan de regionale economie van een stad of streek. Daarom staat het verbeteren vestigingsklimaat hoog op vele agenda's. Kennisintensieve organisaties vestigen zich daar waar hun (potentiële) medewerkers graag willen wonen. In de woonvoorkeuren van internationale kenniswerkers of expats speelt de kwaliteit van de directe leefomgeving een belangrijke rol. Maar welke?

Het wetenschappelijk onderzoek 'Naar buiten! ...' in opdracht van het Ministerie van VROM en Wageningen UR geeft voor het eerst, ook internationaal, dat inzicht. We hielden een representatieve enquête onder buitelandse expats in Nederland. De uitkomsten zijn een rijke bron van informatie over de internationale levensstijlen. Buurtgroen en stadsparken blijken heel belangrijk. Alleen veiligheid scoort hoger. Het Nederlandse landschap is minder bekend bij de buitenlandse werkers. De favoriete sporten zijn wandelen (26%) fietsen (17%) joggen (8%) en zwemmen (5%). Golf spelen komt slechts weinig voor.

Voor dit onderzoek was ik budgetverantwoordelijke, deed literatuuronderzoek, ontwierp en begeleidde de enquête, organiseerde en zat de ontwerpworkshops voor, deed de verslaglegging. Klik hier voor de samenvatting in 'Groen en de Stad'. Presentaties o.a. PLUREL International Conference on Peri-urban Land Use Relationships, October 19-22th. 2010, Copenhagen, Denmark. Publicatie o.a. ‘Naar Buiten! To the Great Outdoors’ 2010, met Joke Luttik, Alterra Wageningen UR # 1940