Projectleider Peter Veer

Ik ben een veelzijdige, betrokken en degelijke projectleider en werk graag zelfstandig van het eerste concept tot en met de oplevering. Ik heb ervaring met het beheer van budgetten, kan doortastend en met gevoel communiceren en overtuigend onderhandelen. De rode draad in mijn werk is het verbinden van het fysieke (openbare) groen met het sociale kwesties zoals buurt-, dorps- en landschapsbeheer. Met veel plezier woon ik midden in Amsterdam. Ik ken de kwesties van het grootstedelijke leven uit eigen ervaring en op theoretisch niveau. Mijn wortels liggen in de Betuwe en ik ben verbonden met het boerenleven en de vraagstukken op het platteland.

Mijn grote kracht is het bij elkaar brengen van mensen met een grote variatie aan culturen en achtergronden. Ik besteed daarbij aandacht aan mentale processen zoals gemeenschappelijk leren, burgerschaps- en talentontwikkeling. Ik heb snel voeling met de belevingswerelden van bijvoorbeeld migranten, professionals, boeren en bestuurders. Bij het werken aan projecten gebruik ik mijn ervaring als documentairemaker door voeling te houden met de dagelijkse praktijk en het vertellen van aansprekende verhalen. Ik geef coachend en inspirerend leiding en kan flexibel samenwerken. Ik zet theorie en de expertise van andere (inter)nationale projecten in om tot aansprekende en praktische oplossingen te komen.