landlustSamen, Leven & Groen

In stedelijke aandachtswijken wonen veel mensen met verschillende culturele achtergronden, een zwakke maatschappelijke positie en met weinig binding met de Nederlandse samenleving. Het inrichting van het buurtgroen sluit niet aan bij de wensen van de bewoners en is slecht onderhouden. Samen denken, praten en doen in het buurtgroen levert een goede bijdrage aan de maatschappelijke integratie van migranten, verbetert de fysieke kwaliteit van de buurt en laat de stedelijke vernieuwing beter aansluiten bij de wensen van de bewoners.

Ik begeleidde diverse research- en participatieprojecten over stedelijk groen en bewonerszelfbeheer. Voor het Ministerie van LNV zette ik het Landelijk Netwerk Groen, Integratie en Stedelijke Vernieuwing op. Dat bracht mensen bij elkaar die werken aan participatieve projecten Groen en de Stad in aandachtswijken zoals sociaal hoveniers, opbouwwerkers, (migranten)bewoners en ambtenaren. Zij wisselden kennis en ervaring uit en gaven elkaar suggesties en adviezen. Samen met medewerkers van Forum Utrecht en het Steunpunt Wonen in Amsterdam bereidde ik de bijeenkomsten voor. Ik was voorzitter en gastheer, coördineerde het onderzoek, was verantwoordelijk voor het budget. Presentaties o.a. International Conference on Multifunctional Land Use in Rural-Urban Perspective, November 7-9th. 2007, Bled, Slovenia Publicaties o.a. ‘Samen, Leven & Groen’ 2009 met Alex Groothedde Alterra Wageningen UR # 1811, ‘Groen voor iedereen’ in S&RO 04/2009 met Carmen Aalbers.